Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008

Τι είναι το feedback

Τι είναι το feedback και πώς έχει επιπτώσεις στη φήμη μου;
Tο feedback αποτελείται από τα σχόλια και τις εκτιμήσεις που αφήνονται από άλλα eBay μέλη που έχετε αγοράσει και έχετε πωλήσει. Αυτα τα σχόλια και εκτιμήσεις είναι πολύτιμοι δείκτες της φήμης σας ως αγοραστής ή πωλητής στο eBay. Εμφανίζονται, ως ένα γενικό αποτέλεσμα στο δικό σας feedback
Πώς λειτουργεί;
Λαμβάνετε:
  • +1 βαθμό για κάθε θετικό σχόλιο και εκτίμηση που αφήνεται για σας.
  • 0 για κάθε ουδέτερο σχόλιο
  • -1 βαθμό για κάθε αρνητικο σχόλιο.

Παραδείγματος χάριν, James122 (122) σημαίνει ότι το eBay μέλος με το user id «James122» έχει λάβει τη θετική ανατροφοδότηση από τουλάχιστον 122 άλλα eBay μέλη.

Πότε να το ελέγχετε;

Προτού να κάνετε προσφορά σε ένα προϊόν, ελέγξτε το συνολικό feedback του πωλητή και τις λεπτομέρειες επίσης για να δουν πόσο αξιόπιστοι είναι στις προηγούμενες συναλλαγές. ψάξετε επίσης για τυχόν αρνητικές παρατηρήσεις. Συνήθως, ένα υψηλό αποτέλεσμα ανατροφοδότησης και ένα υψηλό ποσοστό είναι ένα καλό σημάδι. Επίσης πάντα αφήστε και εσείς feedback μετά από μια συναλλαγή έτσι ώστε άλλα μέλη μπορούν να ωφεληθούν από την εμπειρία σας.

Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την συναλλαγή, επικοινωνήστε με τον πωλητή πρώτα πριν αφήσετε αρνητικό feedback. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το feedback που θα αφήσετε και θα πρέπει να είστε βέβαιοι να ότι θα αφήσετε μόνο δίκαια και πραγματικά σχόλια για μια συγκεκριμένη συναλλαγή που έχετε με τον πωλητή σας. Τις περισσότερες φορές είναι διατιθιμένοι να επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα και αν υπάρξει.